Er zijn allerlei mogelijkheden om te geven. Dat hangt uiteraard af van uw persoonlijke situatie.

 

Hoe schenkt u?

Via een gift

U kunt onmiddellijk een gift storten via een eenvoudige bankoverschrijving. De Koning Boudewijnstichting verleent haar medewerking en giften op het rekeningnummer IBAN BE10 0000 0000 0404, BIC BPOTBEB1, met vermelding ‘Project L82.005’, zijn fiscaal aftrekbaar vanaf 40,-euro (Art. 104 WIB).

Lees meer over giften aan een erfgoeddoel op www.erfgoeddoel.be . Giften aan een erkend goed doel worden afgetrokken van uw inkomsten waarover u belasting moet betalen. U krijgt het jaar nadien een fiscaal attest. Van uw gift krijgt u ongeveer de helft terug van de fiscus.

 

Via een object of een verhaal

Overweegt u een schenking van een Red Star Line gerelateerd object aan het museum? Indien u een historisch object in uw bezit heeft en dit graag een plaats wil geven in de Red Star Line Museum collecties, kunt u contact opnemen met redstarline@stad.antwerpen.be of tel +32 3 298 27 70. Het museumteam bekijkt dan graag samen met u of het object voldoet aan de criteria.

Het Red Star Line Museum zoekt ook mensen die hun persoonlijke Red Star Line verhaal met ons en andere geïnteresseerden willen delen. Door authentieke verhalen te vertellen, wil het museum de migratiegolf naar Amerika een menselijk gezicht geven. U kunt uw familieverhalen delen ter plaatse in het museum of via ‘Het Magazijn’.

 

Via een nalatenschap

U kunt het Red Star Line Museum opnemen in uw testament, naast uw wettelijke erfgenamen. Een legaat (een bepaald bedrag, een roerend of onroerend goed uit uw nalatenschap) nalaten aan het Red Star Line Museum kost u niets vandaag, maar zal extreem waardevol zijn voor het Red Star Line Museum in de toekomst. U laat bovendien een herinnering aan uzelf na.

Interessant is ook de techniek van het duo-legaat: u laat een som of een bepaald goed na aan uw wettelijke erfgenaam en een andere som of goed aan een (erf)goed doel. Het erfgoeddoel betaalt dan zowel de eigen successierechten als deze van uw wettelijke erfgenaam. Zo houdt uw wettelijke erfgenaam er netto meer aan over. Lees meer op www.testament.be.

Als u beslist om via uw testament een legaat na te laten aan het Red Star Line Museum, raden wij u aan om dit eerst te bespreken met uw notaris (lees meer www.notaris.be). Daarnaast staat het u vrij om ook ons in vertrouwen te betrekken bij uw toekomstige plannen. Deze informatie behandelen wij uiterst vertrouwelijk en verbindt u op geen enkele manier aan ons. Wel kunnen wij u alvast persoonlijk en oprecht danken, mocht u ons uw intentie willen meedelen.

 

Hoe wordt u schenker?

Neem contact op via redstarline@stad.antwerpen.be

Elke gift, elke schenking, elk legaat is belangrijk voor ons – ongeacht de grootte. Wij zijn elke schenker diep dankbaar.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief