De Founder

Group CMB, het vroegere Compagnie Maritime Belge, is de founder van het Red Star Line Museum.

CMB is een internationale maritieme groep met hoofdzetel in Antwerpen. Het bedrijf draagt een aanzienlijk bedrag bij tot de financiering van de bouwwerken. In ruil blijft de naam van CMB voor 15 jaar aan het project verbonden.


Bolder-sponsors

In ‘Het Magazijn’ – de Kennishoek van het museum – kunnen bezoekers zich verdiepen in thema’s die in de permanente presentatie aan bod komen en hun eigen migratiegeschiedenis – of die van hun familie – reconstrueren. Als Bolder-sponsor droeg je bij aan de verdere kwaliteitsvolle uitbouw van ‘Het Magazijn’. Je kunt de namen van de Bolder-sponsors terug vinden op de "Donor Wall" aan de ingang van het museum. 

Elke sponsor is belangrijk voor ons, ongeacht de grootte. Wij zijn elke sponsor dankbaar!

Meld je aan voor onze nieuwsbrief