DNA van het museum

Het Red Star Line Museum

… is een herinneringsplek
… op een authentieke locatie
… met een verhalende scenografie
… gericht op beleving
… participatief
… en hedendaags.

Even verduidelijken: het Red Star Line Museum

… brengt een vergeten geschiedenis tot leven
… op de plek waar het gebeurde
… als een universeel verhaal van mensen
… vanuit het perspectief van wie het heeft meegemaakt
… samen met het publiek
… met als centrale vraag: wat betekent deze geschiedenis vandaag?

Foto: Michel Wuyts

Projecthistoriek

Een museum oprichten is een werk van lange adem. Het startschot voor dit nieuwe museum werd gegeven in het jaar 2000. Toen keurde de stad Antwerpen de lijst goed van gebouwen op het Eilandje, die in aanmerking kwamen als monument. Sindsdien zijn vele partners mee in de boot gestapt.

2004 is een sleuteljaar. Het Antwerpse stadsbestuur beslist om van de historische gebouwen van rederij Red Star Line een herdenkingsplek te maken, open voor het publiek. Een jaar later koopt de stad drie voormalige magazijnen van Red Star Line van het Havenbedrijf. Het Amerikaanse architectenbureau Beyer Blinder Belle Architects and Planners krijgt de opdracht de gebouwen te restaureren en in te richten als museum. Twee van de drie magazijnen zijn op dat ogenblik door de Vlaamse Gemeenschap erkend als monument. Enkel jaren later volgt de erkenning van het hoekgebouw, meteen ook het oudste van de drie gebouwen. De eigenlijke restauratieperiode loopt van 2010 tot 2013. Onmiddellijk na de oplevering van het gebouw wordt gestart met de inrichting van het museum.

In 2007 tekent een wetenschappelijk comité de inhoudelijke contouren voor het toekomstige museum uit. In de conceptnota Red Star Line | People on the Move verbindt het comité het lokale en historische verhaal, van de gebouwen en van scheepvaartmaatschappij Red Star Line, met het universele gegeven van menselijke mobiliteit. Aan de hand van dat concept wordt een team samengesteld dat de coördinatie en voorbereiding van het nieuwe museum op zich neemt.

Op 28 september 2013 ontvangt het Red Star Line Museum zijn eerste bezoekers.

Wat er aan vooraf ging, lees je op de pagina Historiek.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief